facebook

Награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ

 

 

 

 

Награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ

 

Под егидата на Петър Стоянов, президент на Република България (1997-2002)

И

Граждански Форум

Нов български университет, ПЕН клуб

Учредяват:

НАГРАДА ЗА ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ И ЧОВЕШКА ДОБРОТА В ПОМОЩ НА УКРАИНСКИЯ НАРОД

 

 

ПЕТЪР СТОЯНОВ, Президент (1997-2002)

 

Членове на гражданския форум