facebook

Награди „Серафим“ (Награди за гражданска доблест и човешка доброта)

Албена Стаменова

Албена Стаменова

 

Албена Стаменова е доцент по украински език в Катедрата по славянско езикознание на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен с преподавателска и научна работа, тя се занимава с превод на български език на съвременна украинска литература – проза, поезия и публицистика.