facebook

Награди „Серафим“ (Награди за гражданска доблест и човешка доброта)

Александър Кашъмов

Александър Кашъмов

 

Адвокат Александър Кашъмов практикува в продължение на 25 години в областта на правата на човека, ръководи правния екип на неправителствената Програма Достъп до информация. Води успешно дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и други съдилища. Автор на множество становища до Констуционния съд, ЕСПЧ, Народното събрание и други, участвал е в работни групи по множество законопроекти.
Автор и съавтор на над десет книги и сборници и десетки анализи, публикувани в България и по света. Международен експерт и лектор в стотици обучения в Европа, Америка и Азия. Председател на Комисията за журналистическа етика (2015-2017 г.), член на Висшия адвокатски съвет, на Борда на FOIAdvocates.net и други организации. Носител на наградите Адвокат на годината за 2008 г. и Дело на годината за 2016.